Vanaf 2017 kunnen burgers zoveel mogelijk overheidsdiensten online regelen. Veel meer dus dan nu al het geval is. Voor Digitaal 2017, want zo heet het programma, hebben we onder andere een nieuw inlogsysteem nodig. De vraag is: komt dat systeem op tijd? Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé en IDnextplatform-oprichter Robert Garskamp zijn daar niet zo […]

Binnen twee jaar komen er extra checks om in te kunnen loggen op de site van de overheid. Nu gebeurt dat nog met DigiD. De extra maatregelen zijn bedoeld om te controleren of de persoon die inlogt, de juiste persoon is. Dit kan op verschillende manieren, zoals met een ID-kaart met een speciale chip, een moderne smartphone of een […]

Het nieuwe digitale identificatiesysteem dat de overheid voor het communiceren met burgers ontwikkelt heeft onvoldoende aandacht voor privacy en ook de beveiliging van de inlogmiddelen moet omhoog, zo schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. De overheid en het bedrijfsleven werken samen aan een standaard voor online identificatie, […]

Op donderdag 29 september van 13.00 tot 16.00 uur spreekt de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over eID, het stelsel dat het voor burgers en bedrijven mogelijk maakt om zich elektronisch te identificeren bij de overheid. Bij het loket van een overheidsinstelling, bijvoorbeeld in het gemeentehuis, moet iemand in veel gevallen zijn of haar […]

PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug heeft er een hard hoofd in of de nieuwe veilige inlogmethode eID, opvolger van DigiD, wel in 2017 wordt ingevoerd, zoals al jaren wordt beloofd. ‘Ik vond invoering in 2017 in 2012 al heel ambitieus.’ Kennisniveau niet op peil Reden voor haar ongerustheid is dat pilots met eID nog niet zijn begonnen […]

Het kabinet wil dat burgers en bedrijven in 2017 hun zaken met de overheid digitaal af kunnen handelen. Burgers en bedrijven moeten dan digitaal hun identiteit kunnen aantonen. Omdat de huidige middelen daarvoor – zoals DigiD – te kwetsbaar zijn, treft het kabinet op dit moment voorbereidingen om te komen tot een nieuw stelsel voor […]

Minister Blok heeft de Tweede Kamer geïnformeerd per brief over de verdere ontwikkeling van de infrastructuur voor digitaal inloggen en identificeren, het “eID beleid”., samengevat in de ‘Impuls eID’. Binnenkort volgt een gesprek met de Tweede Kamer  over de aangekondigde koers. De verwachting is dat overheidsorganisaties vanaf 2017 overgaan op de nieuwe manieren van inloggen. […]