Uit onderzoek van Unisys blijkt dat het veiligheidsgevoel van de Nederlander daalt bij identiteitsdiefstal. Dit is geconstateerd op basis van het veiligheidsindex uit het onderzoek. Hoe lager het veiligheidsindex, hoe veiliger de Nederlander zich voelt bij identiteitsdiefstal. In 2014 was de hoogte van het veiligheidsindex 66 en vorig jaar was dit 125. Het onderzoek keek […]

De Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving 2018 gaat naar de stichting Privacy by Design. De stichting heeft een beveiligde smartphone-app ontwikkeld, Irma (I Reveal My Attributes), die de gebruiker zelf in staat stelt te kiezen welke persoonsgegevens worden gedeeld en tegelijkertijd de garantie biedt dat die gegevens correct zijn. De stichting krijgt honderdduizend euro […]

De VVD stelt voor om een ‘Rijksinspectie Digitalisering’ op te richten die grip moet krijgen op de mislukte digitaliseringsprojecten binnen de rijksoverheid. De Inspectie der Rijksfinanciën, een groep deskundigen van het ministerie van Financiën die bij andere ministeries meekijkt en kennis deelt, geldt hierbij als voorbeeld. Bron: https://www.computable.nl/artikel/nieuws/carriere/6495806/250449/vvd-wil-digi-inspectie-wegens-falen-overheids-ict.html utm_source=computable.nl&utm_medium=email&utm_campaign=dagelijkse_update& utm_content=topartikelen

De Belgische overheid heeft twee aanbestedingen gegund aan Zetes rond de productie en personalisatie van de elektronische identititeitskaart (eID) en de Kids-ID. Die eID krijgt voortaan een contactloze chip. Zetes produceert en personaliseert de Belgische eID al sinds het project gestart is door de Belgische autoriteiten in 2003. Toen was het project nog een wereldprimeur. […]

De overheid maakt zijn online berichtenbox toegankelijk voor mobiele apparaten. Daarvoor introduceert het de zogeheten Berichtenbox-app. Deze app moet het digitaal ontvangen van post vereenvoudigen. Het openen van de app gaat met een pincode. In de app kunnen gebruikers de post van de overheid lezen en doorsturen naar een e-mailadres. Daarnaast zegt de overheid aan […]

Het is nu voor Europeanen mogelijk om gebruik te maken van de digitale dienstverlening van Europese, publieke organisaties met het eigen nationale inlogmiddel. Wij spreken met Freek van Krevel, senior beleidsmedewerker bij de directie Informatiesamenleving en Overheid (DIO) en Egbert Verweij, stelselspecialist afdeling Stelselkennis en Innovatie bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) over deze stap […]

‘We zullen dingen anders moeten doen!’ Acht maanden staat staatssecretaris Raymond Knops (CDA) inmiddels aan het roer van de digitale overheid. “Ik had al gauw door dat ik hier niet in een gespreid bedje terecht ben gekomen”. Knops staat voor de opgave de digitale dienstverlening op orde te houden, maar wil ook stap voor stap […]

Het wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel bevat de […]

Staatssecretaris Knops (BZK) reageert op de initiatiefnota ‘Online identiteit en regie op persoonsgegevens’ van de Kamerleden Middendorp (VVD) en Verhoeven (D66). Dhr. Knobs geeft aan dat de Agenda Digitale Overheid is opgesteld en dat de nota vele overeenkomsten hierbij heeft. Het verschil tussen beide is dat de Agenda een bredere visie heeft en dat de […]