Staatssecretaris Knops (BZK) reageert op de initiatiefnota ‘Online identiteit en regie op persoonsgegevens’ van de Kamerleden Middendorp (VVD) en Verhoeven (D66). Dhr. Knobs geeft aan dat de Agenda Digitale Overheid is opgesteld en dat de nota vele overeenkomsten hierbij heeft. Het verschil tussen beide is dat de Agenda een bredere visie heeft en dat de […]

Volgens de Kamerleden Middendorp (VVD) en Verhoeven (D66) moeten burgers controle hebben over hun identiteit en persoonsgegevens bij de digitale overheid. Dit komt voort uit de initiatienota die zij schreven, namelijk online identiteit en regie op persoonsgegevens. In de aanleiding stellen de heren dat de samenleving digitaliseert. Sneller dan de overheid. Toch gaat ook de […]

In het rapport buigt een groep experts zich over de wijze waarop BZK het betrouwbaarheidsniveau van de digitale toegang tot overheidsdienstverlening verhoogt. BZK versterkt het huidige DigiD met hogere betrouwbaarheidsniveaus voor gebruik in de (semi-)publieke sector. BZK gebruikt de conclusies en aanbevelingen van de groep experts bij het vaststellen van de meerjarenplannen. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/23/expert-opinion-publieke-authenticatie