Het eID debat wordt gefaciliteerd door IDnextplatform.

IDnextplatform, een Europees expertisecentrum rond de digitale identiteit, werkt op het gebied van identiteit aan ondersteuning, facilitering en stimulering van innovatie; bewustwording van veiligheid; en aan mogelijkheden tot kennisvergroting, expertise en ervaring, door samenwerking en uitwisseling.