Staatssecretaris Knops (BZK) reageert op de initiatiefnota 'Online identiteit en regie op persoonsgegevens' van de Kamerleden Middendorp (VVD) en Verhoeven (D66). Dhr. Knobs geeft aan dat de Agenda Digitale Overheid is opgesteld en dat de nota vele overeenkomsten hierbij heeft. Het verschil tussen beide is dat de Agenda een bredere visie heeft en dat de nota zich alleen... > Read More
Volgens de Kamerleden Middendorp (VVD) en Verhoeven (D66) moeten burgers controle hebben over hun identiteit en persoonsgegevens bij de digitale overheid. Dit komt voort uit de initiatienota die zij schreven, namelijk online identiteit en regie op persoonsgegevens. In de aanleiding stellen de heren dat de samenleving digitaliseert. Sneller dan de overheid. Toch gaat ook de werkwijze van... > Read More
In het rapport buigt een groep experts zich over de wijze waarop BZK het betrouwbaarheidsniveau van de digitale toegang tot overheidsdienstverlening verhoogt. BZK versterkt het huidige DigiD met hogere betrouwbaarheidsniveaus voor gebruik in de (semi-)publieke sector. BZK gebruikt de conclusies en aanbevelingen van de groep experts bij het vaststellen van de meerjarenplannen.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/23/expert-opinion-publieke-authenticatie > Read More
De Tweede Kamer vreest dat de belastinggegevens van gebruikers van de banken-DigiD niet goed beveiligd zijn. De VVD, PvdA, CDA en D66 zetten vraagtekens bij de veiligheid van het inlogsysteem IDIN waarmee banken hun cliënten de kans geven ook in te loggen bij de Belastingdienst en webwinkels. De partijen vinden dat er eerst een wettelijke regeling moet komen om de veiligheid van nieuwe... > Read More
Vorige week kondigden de Nederlandse banken aan dat hun eigen inlogdienst iDIN aan meer organisaties en webwinkels beschikbaar wordt gesteld, wat bij sommige internetgebruikers voor privacyvragen zorgde. Met iDIN is het mogelijk om via de bank bij webwinkels en instellingen in te loggen. Betaalvereniging Nederland laat nu weten dat met iDIN er geen financiële gegevens... > Read More
De businesscase van het eID-stelsel, de nieuwe standaard voor veilig en betrouwbaar inloggen bij de overheid, heeft een positief resultaat opgeleverd. Onderzoeksbureau Ecorys concludeert dat het verstandig is om in het project te investeren. Het onderzoek levert daarmee voor het kabinet geen nieuwe inzichten op, waardoor volgende stappen genomen kunnen worden. De structurele kosten van het eID-stelsel zijn... > Read More
Vanaf 2017 kunnen burgers zoveel mogelijk overheidsdiensten online regelen. Veel meer dus dan nu al het geval is. Voor Digitaal 2017, want zo heet het programma, hebben we onder andere een nieuw inlogsysteem nodig. De vraag is: komt dat systeem op tijd? Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé en IDnextplatform-oprichter Robert Garskamp zijn daar niet zo zeker van. Burgers die nu... > Read More
Binnen twee jaar komen er extra checks om in te kunnen loggen op de site van de overheid. Nu gebeurt dat nog met DigiD. De extra maatregelen zijn bedoeld om te controleren of de persoon die inlogt, de juiste persoon is. Dit kan op verschillende manieren, zoals met een ID-kaart met een speciale chip, een moderne smartphone of een USB-stick. De overheid wil de... > Read More
Het nieuwe digitale identificatiesysteem dat de overheid voor het communiceren met burgers ontwikkelt heeft onvoldoende aandacht voor privacy en ook de beveiliging van de inlogmiddelen moet omhoog, zo schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. De overheid en het bedrijfsleven werken samen aan een standaard voor online identificatie, het... > Read More
Op donderdag 29 september van 13.00 tot 16.00 uur spreekt de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over eID, het stelsel dat het voor burgers en bedrijven mogelijk maakt om zich elektronisch te identificeren bij de overheid. Bij het loket van een overheidsinstelling, bijvoorbeeld in het gemeentehuis, moet iemand in veel gevallen zijn of haar paspoort of rijbewijs laten... > Read More